داده نما/ راههای برقراری امنیت در شبکه های اجتماعی

پایگاه پژوهشی-تحلیلی راهبردی؛ فضاهای مجازی محیط های تعاملی تحت شبکه ای هستند که امکان ارتباط کاربرانی در گروه های سنی مختلف را فراهم می کنند.این کاربران با اهداف مختلفی از قبیل آموزش، یادگیری، تجارت، امور خیریه و ... در فضای مجازی حضور پیدا می کنند. یکی از این فضاهای مجازی شبکه های اجتماعی است که بطور گسترده ای مورد توجه افراد قرار گرفته است. حضور افراد مختلف در چنین فضایی باعث پدید آمدن مسائل امنیتی در آن می شود. چرا که کاربران ممکن است با تهدیدهای امنیتی مختلفی مواجه شوند. لذا در تصویر زیر راهکارهایی برای امنیت بیشتر در شبکه های اجتماعی بیان گردیده است. جهت دریافت و مشاهده داده نما بر روی تصویر زیر کلیک کنید: 14setare.com_-راهکارهای-امنیت-در-فضای-مجازی
کلیه حقوق محفوظ است. راه‌بردی – پایگاه پژوهشی تحلیلی