جستجو
پیامک

خبرنامه
مساله‌شناسی
far
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
آغاز همکاری دوجانبه مؤسسه مسیر با فرهنگستان علوم

تعدادی از اعضای مؤسسه مسیر با دکتر عبدالرحیم گواهی، مشاور رییس فرهنگستان علوم و دبیر شورای آینده‌نگری فرهنگستان دیدار کردند. این دیدار که در محل دبیرخانه شورای آینده‌نگری فرهنگستان علوم انجام شد، در راستای آغاز همکاری و برقراری تعاملات علمی میان شورای آینده‌نگری فرهنگستان علوم و موسسه مسیر صورت گرفت.

Publication1
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
خلاصه کتاب | نیازسنجی پژوهشی

ضروری است تا از لحاظ مفهومی بین شناسایی نیازهای پژوهشی (فرایند شناسایی تمام طرح ها و عناوین پژوهشی بالقوه، صرف نظر از کیفیت و اولویت آن ها است که هدف اصلی دستیابی به حداکثر عناوین و موضوعات تحقیقاتی است)، تعیین اولویت های تحقیقاتی و نیز تخصیص منابع تفاوت قایل شویم. هرکدام زیرمجموعه و بخشی از نیازسنجی پژوهشی است. نیازسنجی پژوهشی با شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه آغاز می شود، با اولویت بندی این نیازها ادامه می یابد و نهایتا با تدارک مبنایی برای تخصیص منابع در دسترس به عناوین پژوهشی به اتمام می رسد.

Untitled-31
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱
گزارش پژوهشی | ‌درآمدی‌ بر سیاست‌ گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌

این‌ گزارش‌ کارشناسی‌ نتیجه‌ پژوهش‌ در زمینه‌ یازده‌ مقوله‌ مرتبط‌ با سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ است‌.

Untitled-21
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
معرفی کتاب | مبانی سیاستگذاری وبرنامه ریزی فرهنگی + دریافت PDF کتاب و خلاصه کتاب

تلاش در زمینه سر و سامان دادن به فعالیت‌های فرهنگی در جامعه مستلزم شناخت اهداف و برنامه‌ها، شیوه‌های سازماندهی، امکانات و منابع و نحوه کنترل و نظارت بر این‌گونه فعالیت‌هاست. شناخت وضعیت فعلی و بررسی نقاط ضعف و قوت و ترسیم چشم‌اندازی شفاف و قابل دسترس براساس امکانات و توانایی‌ها گامی اساسی در زمینه مدیریت فرهنگ است.

تصویر متن
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
گزیده صوت | پرسش‌های سیستماتیک در تحلیل اجتماعی

در گزیده صوت پیش‌رو دکتر حاجی حیدری به تبیین پرسش‌های سیستماتیک تحلیل‌گر اجتماعی از جامعه می‌پردازد. از دیدگاه وی تحلیل گر مسائل اجتماعی باید در تحلیل از جامعه به طرح چند پرسش سیستماتیک اصلی چون پرسش توصیفی، پرسش تکوینی، پرسش تطبیقی و پرسش تبیینی از یک پدیده بپردازد و در مقام پاسخ به آن‌ها برآید.

Untitled-11
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
خلاصه کتاب | مساله جامعه انسانی چیست؟

سیاست‌گذاری اجتماعی باید در برابر تعارضات جامعه انسانی، تغییرات شگفت انگیز آن و نیازها و تجارب فردی، پاسخگو باشد. بخشی ضروری از کار سیاست‌گذاری اجتماعی، شناخت مسائل جامعه انسانی است. البته این به این معنی نیست که کار سیاست‌گذاری اجتماعی درمان یا اصلاح این مسائل است.

article
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
معرفی مقاله | واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران (آسیب ها و راهبردها)

این مقاله با هدف بررسی تحلیلی و آسیب شناسی سیاست گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، ضمن تعریف دو مفهوم فرهنگ و سیاست عمومی؛ سیاست های فرهنگی و ملاحظات نظری سیاست گذاری فرهنگی را تبیین کرده و پس از تشریح سیاست های فرهنگی، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای اسنادی و مدارک علمی و تدوین آرا و نظرهای افراد خبره و صاحب نظر در قالب روش دلفی به تدوین آسیب های این حوزه و ارائه راهکارهای نظری و عملی برای مقابله با آنها می پردازد.

13941115000521_PhotoL
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
عدم حضور رسانه ایرانی در آسیای مرکزی ضعفی تاثیرگذار است

رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: آسیای مرکزی منطقه مهمی در موضوع دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی محسوب می‌گردد اما بنابر عدم حضور رسانه تاثیرگذار ایرانی، شاهد برخی کاستی‌ها در این منطقه هستیم.

مسئله-شناسی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
وضعیت سنجی مساله شناسی (۱) | پرونده مسأله شناسی در فرایند مدیریت فرهنگی

معرفی پرونده “مسأله شناسی در فرایند مدیریت فرهنگی” که در سایت دبیرخانه شورای عالی فرهنگی متعلق به آستان قدس رضوی در دست بررسی است.

masale-006
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
مسأله‌شناسی فرهنگی

یکی از مهم‌ترین تکالیف ما در درجه‌ی اول مهندسی فرهنگ کشور است، یعنی مشخص کنیم که فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حرکت عظیم درون‌زا و ضرورت‌بخش و کیفیت۲بخشی که اسمش فرهنگ است و در درون انسان‌ها و جوامع به وجود می‌آید، چگونه باید باشد، اشکالات و نواقصش چیست و چگونه باید رفع شود، کندی‌ها و معارضاتش کجاست؟