جستجو
پیامک

خبرنامه
اخبار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۲۸
کتاب ماه علوم اجتماعی با “اقتصاد اسلامی به مثابه علم دینی” خواندنی شد

روش‏شناسی اقتصاد متعارف، اصناف روش‏شناسی‏های انتقادی در اقتصاد، دلالت‏های رویکرد پارادایمی برای اقتصاد اسلامی، روش‏شناسی تعریف اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی به مثابه علم دینی، روش‏شناسی علم اقتصاد و … از جمله مهم ترین مطالب این شماره هستند.