درآمدی بر
اقتصاد فرهنگ
اقتصاد فرهنگ حوزه ای جدید و کمتر مطالعه شده است که به دنبال بررسی اقتصادی حوزه فرهنگ و نگاهی به بازار های فرهنگی و اقتصاد در محصولات فرهنگی و هنری است. این پرونده تلاشی برای طرح این موضوع برای پژوهشگران و علاقه مندان این حوزه است.
DrBonyanian
نقش فرهنگ در اجرای اقتصاد مقاومتی

سخنرانی دکتر حسن بنیانیان در نشست روز یکشنبه ششم دی ماه دفتر فرهنگ و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام با موضوع نقش فرهنگ در اجرای اقتصاد مقاومتی

eghtesad-farhang
درآمدی بر اقتصاد فرهنگ با خلاصه دو کتاب

اقتصاد فرهنگ حوزه ای جدید و کمتر مطالعه شده است که به دنبال بررسی اقتصادی حوزه فرهنگ و نگاهی به بازار های فرهنگی و اقتصاد در محصولات فرهنگی و هنری است. در پرونده اقتصاد فرهنگ تلاشی برای طرح این موضوع برای پژوهشگران و علاقه مندان این حوزه صورت گرفته است.

نقشه هوایی | یک نظم خوب برای اقتصاد فرهنگ

این نقشه حاصل پژوهشی در حوزه اقتصاد فرهنگ است که برای اشراف بهتر پژوهشگران بر موضوعات و مسائل این حوزه تهیه شده است. پیشینه علمی، تعریف، انواع رابطه اقتصاد و فرهنگ، شاخه های اقتصاد فرهنگ، مسائل حوزه اقتصاد فرهنگ و دیر موضوعات مرتبط با این حوزه در این نقشه هوایی قابل مشاهده است.


چندرسانه‌ای
آخرین مطالب
صوت
فیلم
داده‌نما
DrBonyanian
نقش فرهنگ در اجرای اقتصاد مقاومتی

سخنرانی دکتر حسن بنیانیان در نشست روز یکشنبه ششم دی ماه دفتر فرهنگ و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام با موضوع نقش فرهنگ در اجرای اقتصاد مقاومتی

معرفی منابع
آخرین مطالب
کتاب
نشریه
سایت
eghtesad-farhang
درآمدی بر اقتصاد فرهنگ با خلاصه دو کتاب

اقتصاد فرهنگ حوزه ای جدید و کمتر مطالعه شده است که به دنبال بررسی اقتصادی حوزه فرهنگ و نگاهی به بازار های فرهنگی و اقتصاد در محصولات فرهنگی و هنری است. در پرونده اقتصاد فرهنگ تلاشی برای طرح این موضوع برای پژوهشگران و علاقه مندان این حوزه صورت گرفته است.