درآمدی بر
دیپلماسی فرهنگی
تعامل دولت ها با ملت ها در بسترهای فرهنگی ارتباطاتی از مهمترین اتفاقات عصر ماست. مسئله ای که در اندیشه ی ما از آن به «صدور انقلاب» نام برده میشود. این پرونده نگاهی به حوزه دیپلماسی فرهنگی و مدل های مختلف آن در کشورهای گوناگون دارد. همچنین بررسی هایی درباره قدرت نرم و تبادل و تقابل فرهنگی در این درآمد خواهید دید.
kessinger
دیپلماسی آمریکایی برای اهالی مطالعه

فکر می کردم مردی که مرا در خاورمیانه شکست داد همه افراد عقب مانده را پس از حوادث  دهه ۱۹۸۰ میلادی تارومار کرد اما خوشبختانه دریافتیم بیش از سه میلیون نفر از این افراد همچنان حضور دارند. ما به واسطه آنها سوریه را از داخل بدون آنکه مجبور شویم نیروها و تجهیزات خود را از […]

536px-Japan_(orthographic_projection).svg
دیپلماسی فرهنگی در ژاپن

ژاپنی ها نیز در سیاست خارجی خود آنچه را که تحت عنوان «تعاملات و تبادلات فرهنگی» تعریف کرده، به عنوان یک بخش حیاتی از سیاست خارجی ژاپن قلمداد کرده‌اند.

People's_Republic_of_China_(orthographic_projection).svg
دیپلماسی فرهنگی در چین

دیپلماسی عمومی چین که دولت ایجاد و مدیریت می‌کند، هم بر یک دستورکار سیاسی خاص و عزم قاطع برای القای یک تصویر در مورد قدرت، ثروت و مسئولیت سیاسی که برداشت عامه مردم جهان در مورد چین می‌زداید تاثیر میگذارد و هم در مقابل، از این امور تاثیر می پذیرد.

1000000209
دیپلماسی فرهنگی

فرهنگ واژه‌ای فارسی و مرکب از دو جزء «فر» و «هنگ» است: «فر» پیشوند و به معنای جلو، بالا، پیش آمده و «هنگ» از ریشه اوستایی «تنگنا» و به معنای کشیدن، سنگینی و وزن است.

713px-EU-United_Kingdom.svg
دیپلماسی فرهنگی در بریتانیا

بریتانیایی‌ها آنچه را که روابط بین‌المللی فرهنگی می‌نامند، به عنوان یکی از اولویتهای عمده در سیاست خارجی خود تلقی می‌کنند و هدف آن ارائه یک تصویر مثبت از این کشورها در جهان می‌دانند.

n00008914-b
‌‌مدلی برای دیپلماسی فرهنگی و راهبردها

برای طراحی این مدل ابتدا پاسخ به این سؤال را بررسی می‌‌کنیم: آیا می‌توان یک الگوی دیپلماسی فرهنگی تاثیرگذار طراحی کرد؟

public-diplomaci
روشها و سازوکارهای دیپلماسی فرهنگی

روشها و سازوکارهایی را که به وسیله و در پرتو آنها می‌توان از فرهنگ و قابلیتهای فرهنگی در خدمت دیپلماسی بهره‌برداری کرد، می‌توان در هشت قسمت دسته‌بندی کرد.

541px-United_States_(orthographic_projection).svg
دیپلماسی فرهنگی در ایالات متحده آمریکا

اهداف دیپلماسی فرهنگی امریکا در ایران را می توان مجموعه ای متاثر ازهویت ملی و منافع ملی این کشور تلقی کرد .


چندرسانه‌ای
آخرین مطالب
صوت
فیلم
داده‌نما
معرفی منابع
آخرین مطالب
کتاب
نشریه
سایت
kessinger
دیپلماسی آمریکایی برای اهالی مطالعه

فکر می کردم مردی که مرا در خاورمیانه شکست داد همه افراد عقب مانده را پس از حوادث  دهه ۱۹۸۰ میلادی تارومار کرد اما خوشبختانه دریافتیم بیش از سه میلیون نفر از این افراد همچنان حضور دارند. ما به واسطه آنها سوریه را از داخل بدون آنکه مجبور شویم نیروها و تجهیزات خود را از […]

1000000209
دیپلماسی فرهنگی

فرهنگ واژه‌ای فارسی و مرکب از دو جزء «فر» و «هنگ» است: «فر» پیشوند و به معنای جلو، بالا، پیش آمده و «هنگ» از ریشه اوستایی «تنگنا» و به معنای کشیدن، سنگینی و وزن است.