آشنایی با موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

تاریخچه مؤسسه:

مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در تاریخ ۲۲/۱۲/۷۷ برای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور و منطقه در زمینه مسایل و مباحث تخصصی جمعیت به مطالعه و تحقیق در سطح ملی و منطقه‌ای، با سه گروه پژوهشی:

 ۱) جمعیت، منابع، اشتغال و بهره‌وری، ۲) مهاجرت، شهرنشینی و توزیع فضایی جمعیت  ۳) جمعیت، بهداشت و تنظیم خانواده پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی تأسیس گردید.

به منظور گسترش پژوهش‌های توسعه‌ای، کاربردی و بنیادی در زمینه مسایل و مباحث مربوط به حوزه‌های تخصصی جمعیت و ارتباط جمعیت با توسعه پایدار، منابع و ….. در تاریخ ۱/۴/۹۰ ضمن توسعه ساختار تشکیلاتی مرکز تعداد گروه‌های پژوهشی از سه گروه به پنج گروه افزایش یافت و دو گروه دیگر تحت عنوان ۱) مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای و ۲) جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار به ساختار پژوهشی مرکز اضافه گردید.

با توجه به گسترش فعالیت‌ها و طرح‌ سیاست‌های جمعیتی جدید در سطح کشور مرکز موسسه مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در قالب دو پژوهشکده ، ۱- پژوهشکده مطالعات جمعیتی ۲-پژوهشکده مطالعات جمعیتی و توسعه ارتقاء یافت.

با عنایت به ماموریتهای جدید محوله و سیاستهای جمعیتی مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۶/۷/۹۲ شورای گسترش آموزش عالی با تغییر نام به موسسه مطالعات و مدیریت جامع جمعیتی کشور موافقت نمود و مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، با شرح وظایف و اختیارات، ارکان و ترکیب‌ هیأت امناء مستقل بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش آموزش عالی تاسیس یافت. هم‌ اکنون این مؤسسه با داشتن شش گروه پژوهشی در قالب دو پژوهشکده مشغول فعالیت در عرصه جمعیت‌شناسی می‌باشد.

اهداف مؤسسه :
•  مطالعه، بررسی و تحلیل وضعیت تحولات جمعیتی کشور و عوامل مؤثر بر آن
• انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه‌های تخصصی جمعیت
• رصد مستمر و پایش و پیمایش دوره‌ای تحولات جمعیتی در جهت اهداف و سیاست‌های جمعیتی کشور
• ارزیابی آمارهای جمعیتی و حیاتی مورد نیاز سیاستگذاری‌های جمعیتی
• برنامه‌ریزی و هماهنگی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی
• تهیه و پیشنهاد سیاست‌های جامع جمعیتی کشور در زمینه‌های بهداشت، سلامت، خانواده و جوانان، آموزش، اشتغال و بهره‌وری، آمایش سرزمین، مهاجرت، محیط زیست و مسکن
• ارائه طرح‌ها، پیشنهادات و راهکارهای اجرایی توسعه ملی و منطقه‌ای بر مبنای سیاست‌های جمعیتی مصوب
• ایجاد ارتباط و هماهنگی با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مؤسسات و سازمان‌های ملی و منطقه‌ای فعال در زمینه جمعیت به منظور دستیابی به آخرین دیدگاه‌های علمی و راهبردی
• انتشار و انتقال تازه‌ترین داده‌ها و دستاوردهای مطالعاتی و پژوهشی جمعیت در سطح ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور

وظایف:

۱٫ مطالعه و پژوهش در مورد موضوعات و مسائل مرتبط با جمعیت، شاخص‌های جمعیتی به منظور دستیابی به راهکارهای علمی و کاربردی در زمینه مسائل جمعیتی.
۲٫ اشاعه دانش‌ها و نگرش‌های نوین جمعیتی و انتقال آن به پژوهشگران و دست‌اندرکاران مسائل جمعیتی.
۳٫ کمک به پیشبرد اهداف برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در مسائل جمعیتی حسب درخواست مراجع علمی و تصمیم‌گیری ذیصلاح.
۴٫ انجام طرح‌های پژوهشی، کاربردی و توسعه‌ای در زمینه جمعیت و توسعه منابع انسانی با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی ذیربط.
۵٫ انجام خدمات مشاوره‌ای، علمی و فنی در ارتباط با برنامه پژوهشی جمعیت و فعالیتهای مرتبط.
۶٫ بررسی، شناسایی و کمک به رفع نیازهای پژوهشی و بخش‌های کشور در زمینه جمعیت‌شناسی بر حسب ضرورت از طریق برگزاری گردهمایی علمی، سمینارها و کارگاههای آموزشی مشترک و مبادله پژوهشگر در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور.
۷٫ ایجاد ارتباط و هماهنگی با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مؤسسات و سازمان‌های ملی و منطقه‌ای فعال در زمینه جمعیت به منظور دستیابی به آخرین دیدگاه‌های علمی و راهبردی مؤثر در رشد و توسعه پایدار در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور.
۸٫ انتشار و انتقال تازه‌ترین داده‌ها و دست‌آوردهای مطالعاتی و پژوهشی جمعیت در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور.