شماره-7 این شماره‌ی ماهنامه‌ی حلقه‌ی وصل در دو بخش کلی آثار و گفتار و پرونده‌های ویژه منتشر شده‌است. در بخش آثار و گفتار موضوعات اصلی را می‌توان در دو دسته قرار داد. دسته‌ای از این موضوعات به موضوعات مناسبتی – مذهبی و دسته‌ی دیگر به موضوع محوری ازدواج، خانواده و سبک زندگی اختصاص دارد. در رابطه با بخش اول، این نشریه از آنجا که در آستانه ماه محرم و ایام ماه ذی‌الحجه قمری و مهر‌ماه شمسی منتشر شده‌است، در اربطه با موضوعات مناسبتی ویژه‌ی این ایام، موضوعاتی را منتشر کرده‌است. موضوعات مربوط به هیئات عزاداری، غدیر، جنگ و دفاع مقدس؛ در بخش موضوعات مناسبتی – مذهبی گفتارهایی از آیت الله حائری شیرازی(تحت عنوان: همان امتحان ابلیس) و استاد فاطمی‌نیا(تحت عنوان: کسی که در غدیر شک کند، اختلال روانی دارد!) پیرامون مسئله‌ی غدیر، به چاپ رسیده‌است. هم‌چنین در این بخش گزارشی از نشست هم‌اندیشی هیئات سراسر کشور در قم را می‌خوانیم. و در انتها مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و گفتار‌هایی پیرامون مسائل مربوط به شهادت و باز‌خوانی مفهوم شهادت را با گفتاری از دکتر سعید‌رضا عاملی(تحت عنوان: شهادت ایجاد خطر برای مردم نیست) مطالعه می‌کنیم. دسته‌ی دوم از بخش اول به موضوع ازدواج، خانواده و سبک زندگی پرداخته‌است. خانواده، مهم‌ترین نهاد جامعه، که هم وظیفه‌ی بقای نسل انسان را به عهده دارد و هم اصلی‌ترین تشکیلات برای تربیت وی به شمار می‌آید، قسمت اعظمی از این بخش را به خود اختصاص داده‌است. با گفتار‌ها و نو‌شتار‌هایی از حجت الاسلام ماندگاری(تحت عنوان: خدایان کوچک)، دکتر معماریانی(تحت عنوان: آنچه از هوس تو دور است)، دکتر لاله افتخاری(تحت عنوان: خانواده، مشاور امین) و دکتر سید حسن حسینی(تحت عنوان: غربی‌های ساده‌زیست، ایرانی‌های مسرف)؛ در بخش دوم از این شماره‌ی ماهنامه‌ی حلقه‌ی وصل، پرونده‌های ویژه‌ی میزگرد نمایش آوای نور، معرفی موسسه‌ی شفای اصفهان و بررسی شیوه‌های جذب و عضو‌گیری سازمان مجاهدین منتشر شده‌است.

نمودار درختی این شماره در یک نگاه: 

152