محتوای نرم افزار:

– کتابخانه ای شامل ۱۱۰ عنوان کتاب در ۲۸۱جلد از ۱۷۶ مولف

– نمایش متن نهج البلاغه بر اساس پنج نسخه معتبر

– قرائت کامل متن نهج البلاغه فیض الاسلام

– ۳۳عنوان شرح و تعلیقه در ۱۶۳ جلد به زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسوی

– ۲۶ عنوان ترجمه به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسوی

– ۷ شرح و ترجمه منظوم

– قابلیت اتصال متن با شعر، ترجمه و شرح

– ارائه فهرست های متنوع همچون: یات، احادیث، ادعیه، اعلام، امثال و اشعار موجود در نهج البلاغه

– جستجو های مختلف در متن و فهرست با امکان فهرست سازی

– کتابنامه ای تفصیلی از کتابهای برنامه با قابلیت بازیابی های گوناگون

– لغت نامه لسان العرب

منهج النور - دانش نامه علوی