پایگاه پژوهشی-تحلیلی راهبردی به نقل از فارس؛ کتاب «صدای عدالت انسانی» اثر جرج جرداق نویسنده مشهور لبنانی به زبان سوئدی منتشر شد.

13970516000116_Test_NewPhotoFree

هدف از ترجمه و انتشار این کتاب آشنائی خواننده سوئدی با شخصیت امام علی (ع) اولین امام شیعیان در کتاب یک فرد مسیحی است.

بر اساس این گزارش، این کتاب که در اصل پنج جلد به زبان عربی است، توسط سارا یالماشان در یک جلد خلاصه و به زبان سوئدی برگردان شده است. این نوشته نگرشی عمیق به شخصیت و جایگاه معنوی حضرت امام علی(ع) دارد؛ تلاش‌های جرج جرداق در تالیف «صوت العداله الانسانیه» که در پنج جلد گردآمده بی نظیر است و برای خواننده اسکاندیناوی می‌تواند مفسر معرفی شخصیت امام باشد. جرداق خواننده خود را به یک سفر معنوی می‌برد تا در این سفر آموزشی درباره امام علی(ع), پسر ابو طالب، یار مخلص پیامبر مقدس محمد (ص) و یک مدافع مشتاقی از اسلام به معرفی او بپردازد.