پایگاه پژوهشی-تحلیلی راهبردی به نقل از روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب؛ نشست معرفی و بررسی کتاب «لم‌یزرع» با حضور محمدرضا بایرامی، نویسنده کتاب، قاسمعلی فراست، عزت الله‌الوندی و نیکنام حسینی‌پور، مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب در سرای اهل قلم برگزار شد. در ابتدای این نشست، بایرامی با بیان اینکه رمان لم‌یزرع آخرین رمان من در حوزه بزرگسال است، گفت: نوشتن این کتاب برای من بسیار سخت بود. نگاه من در این کتاب به جنگ است، جنگی که یک ایرانی هم در آن نیست. از جهت ساختاری نوشتن این کتاب بسیار سخت بود، به همین خاطر، قرار و سعی من بر این بود که این رمان روی مرز ناممکن‌ها حرکت کند. درآوردن داستان با این دستور کاری بسیار سخت بود.
بایرامی ادامه داد: بار‌ها این رمان را نوشتم و دست نوشته‌های زیادی از آن دارم؛ این داستان حرکت بر لبه تیغ بود. به جهت ساختاری درآوردن دو بال ممکن و ناممکن و تقدیر و تصادف کار سختی بود. برای نوشتن این کتاب مطالعات زیادی داشتم و به طوری که می‌توانستم کارشناس مسائل عراق معاصر باشم. هیچ چیزی از عراق معاصر نبود که آن را نخوانده باشم، به خصوص از زمان به قدرت رسیدن صدام حسین. این نویسنده بیان کرد: ماجرا و عنوان اصلی داستان به ماجرای سال ۱۹۸۲ در آن منطقه و ترور ناکام صدام مربوط می‌شود که صد‌ها گلوله به ماشین او برخورد کرد و صدام آسیبی ندید. به خاطر این اتفاق صدام دستور کشتن تعداد بسیاری از مردم آن منطقه را داد و به مدت ۱۰سال زراعت در آن منطقه ممنوع شد و خانه شیعیان را برسرشان ویران کرد. عنوان رمان به همین موضوع یعنی زمین‌های قابل کشتی که حق کشت نداشتند، برمی‌گردد.
قاسمعلی فراست در این نشست اظهار کرد: اگر برای آقای بایرامی پنج ویژگی در نظر بگیریم قطعاً نوجوان، روستا و جنگ جزو سه ویژگی اصلی وی محسوب می‌شوند. کتاب «لم یزرع» ادامه آثاری است که آقای بایرامی درباره جنگ ارائه کرده است. جنگ به هر دلیلی یکی از صفات بارز و دغدغه بایرامی است، به گونه‌ای که حتی اگر خودش بخواهد درباره جنگ ننویسد یا از او بخواهند درباره جنگ ننویسد، نمی‌تواند. وی ادامه داد: آقای بایرامی برای هر کشوری می‌تواند ارزشمند باشد؛ چراکه صداقت، درد و دغدغه خودش را راجع به موضوع جنگ ثابت کرده است. بنابراین باید حکومت و مردم به او در این زمینه اعتماد کنند.