پایگاه پژوهشی-تحلیلی راهبردی؛ جنگ سایبری به نوعی از نبرد اطلاق می‌گردد که طرفین جنگ در آن از رایانه و شبکه‌های رایانه‌ای (به خصوص شبکه اینترنت) به عنوان ابزار استفاده کرده و نبرد را در فضای مجازی جاری می‌سازند.

در تصویر زیر مهمترین عملیاتهای سایبری علیه ایران شرح داده شده است؛ جهت دریافت و مشاهده داده نما بر روی تصویر زیر کلیک کنید:
حملات+سایبری