به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان به نقل از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: پژوهشکده علوم تاریخی و انجمن ایرانی تاریخ؛ نشست تخصصی «نقد کتاب مبانی اجتماعی تاریخ ایران»، را با حضور ناقدان دکتر شهرام یوسفی فر، دکتر علیرضا ملایی توانی و با حضور مولف کتاب دکتر فریدون اللهیاری برگزار می کند.

این نشست شنبه، ۱۱ شهریور از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزار می شود.