پایگاه پژوهشی تحلیلی راهبردی در داده‌نمای حاضر به ارائه آمار و نقش صنایع خلاق در اقتصاد جهان پرداخته است.

 

نسخه با کیفیت این داده‌نما، از طریق کانال پایگاه راهبردی قابل دریافت می‌باشد. برای ورود به کانال راهبردی و دریافت نسخه باکیفیت داده‌نمای «سهم صنایع خلاق در اقتصاد جهان»، اینجا کلیک کنید.

 

photo_2017-05-24_15-02-59