«اقتصاد خلاق در ایران»

نویسندگان: جواد حسین‌زاده، عزیزالله فرهادی

ناشر: نشر آماره

سال نشر: ۱۳۹۴

بازار صنایع‌دستی به‌عنوان بخشی از بازار صنایع فرهنگی (صنایع خلاق)، به‌دلیل وابستگی متقابل به آن صنایع و تأثیرپذیری از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وضعیت اقتصادی کشور و جهان، با صنایع فرهنگی (صنایع خلاق) ارتباط متقابل داشته و بهبود آن در گرو بهبود وضعیت صنایع فرهنگی (صنایع خلاق) می‌باشد.

از این‌رو، رشد و توسعه‌ی بازار صنایع‌دستی در گرو رشد و توسعه‌ی اقتصاد داخلی و بین‌المللی است. باید به این مهم توجه کنیم که صنایع‌دستی و به‌طورکلی صنایع فرهنگی هر کشور، به‌دلیل عقبه‌ی تاریخی، مذهبی و حتی سیاسی آن کشور، متفاوت از کشورهای دیگر است. همین خصوصیات باعث شده است که این حوزه اولاً قدرت رقابت‌پذیری بالایی در مقایسه با سایر حوزه‌های اقتصادی داشته باشد، ثانیاً به‌دلیل کاربر بودن آن و نیاز اندک به سرمایه، در سند چشم‌انداز بسیاری از کشورهای موفق دنیا، صنایع فرهنگی (صنایع خلاق) به‌عنوان محور توسعه قرار گیرد. به‌ویژه آنکه در عصر کنونی، با توجه به جهانی‌شدن اقتصاد کشورها و تأثیرپذیری آن‌ها از یکدیگر، صنایع فرهنگی (صنایع خلاق) به‌دلیل متکی‌بودن به پتانسیل‌های داخلی از دنیای بیرون تأثیرپذیری کمتری داشته است؛ فلذا نقش مهمی در توسعه‌ی پایدار هر کشور ایفا می‌کند.

ص

دانلود خلاصه‌ی کتاب:

http://www.nashreamareh.ir/file/book/201602/02/20022565586.pdf