در حال حاضر شغل‌هایی مانند خلبانی، وکالت، پزشکی و … جای خود را به شغل‌های خلاق داده‌اند. داده‌نمای زیر نشان دهنده  شغل‌های پررونق سال ۲۰۱۷ می‌باشد…

photo_2017-04-13_12-12-11