«صنایع فرهنگی، صنایع آینده»

محمدرضا سوهانیان، غلامرضاکیارزم، سیمین موحد، کیقبادی، سارا علوی و مریم بهریان و مرضیه فخرایی

(با نظارت علمی عبدالرضا عالی‌زاده)

 

کتاب «صنایع فرهنگی، صنایع آینده» نگاهی به استراتژی توسعه‌ی صنایع فرهنگی چهار کشور، یک ایالت و یک شهر دارد. نخستین نسخه‌ی این کتاب که در تابستان سال ۱۳۹۳ توسط انتشارات آینده‌پژوه به چاپ رسید، جزء اولین کتب در حوزه‌ی صنایع فرهنگی و خلاق محسوب می‌شود که در قالب تحقیق و مقایسه‌ی موردی بین چهار منطقه و کشور به تعمیق در مورد مباحث اقتصاد هنر و صنایع فرهنگی پرداخته است.

دنیای کنونی به تعبیر بسیاری از اندیشمندان، عصر فرهنگ نامیده شده است و عصر فرهنگ بدین معناست که هر نوع ثروت و قدرت از معدن سترگ فرهنگ و از طریق صنایع فرهنگی استخراج می‌شود.

در قابلیت و ظرفیت اقتصادی صنایع فرهنگی همین بس که نرخ رشد آنها ۳ تا ۴ برابر صنایع سنتی و صنایع کارخانه‌ای است و این نرخ رشدی نیست که از منظر توجه سیاستمداران و رهبران و سیاست‌گذاران اقتصادی دور بماند و کارآفرینان اقتصادی را به خود معطوف نکند. ظرفیت اشتغال‌زایی صنایع فرهنگی نیز همچون پتانسیل‌های اقتصادی آن چشم مدیران و سیاست‌گذاران را خیره می‌کند. صنایع، ۲ تا ۵٫۵ برابر صنایع کارخانه‌ای اشتغال ایجاد می‌کند.

بخش اول کتاب به بررسی ابعاد مختلف استراتژی توسعه صنایع فرهنگی در کشور سنگاپور پرداخته است و در پنج فصل، نگاهی به روند تاریخی رشد صنایع فرهنگی در سنگاپور و ارائه راهکارهایی برای تقویت این حوزه داشته است.

بخش دوم به تشریح سابقه طرح‌ها و برنامه‌های جامعی که در زمینه صنعت فرهنگ و تولید محتوای فرهنگی در حوزه‌های مختلف صنعت در فنلاند اجرا شده می‌پردازد. همچنین در این بخش توضیحات کاملی در رابطه با مفهوم صنعت فرهنگ، اهمیت آن، مراحل تولید محصولات فرهنگی و چالش‌های جهانی صنعت فرهنگ ارائه شده است.

سومین بخش کتاب که استراتژی‌های توسعه فرهنگی در استرالیا را مورد کنکاش قرار داده است با یک جمله کلیدی وارد بحث می‌شود: «مردم‌سالاری کلید خلق ارزش فرهنگی است.» در این بخش روند متفاوتی در تبیین موضوعات پیش گرفته شده و در ابتدای بحث به پیش بینی آینده فرهنگ استرالیا و توضیح خصوصیات و شاخص‌های  این فرهنگ پرداخته می شود و نتیجه‌گیری  این بحث را یک عبارت خلاصه می‌کند: پیشرفت و توسعه صنایع فرهنگی در کشورهای مختلف، ارتباط مستقیم با فرهنگ بومی مردمان آن سرزمین دارد.

آفریقای جنوبی، چهارمین کشوری است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته و یافته‌های پروژه استراتژی توسعه صنایع فرهنگی در این کشور را معرفی و پیشنهاد‌هایی در راستای تقویت دستیابی به اهداف استراتژی مطروحه بیان می‌دارد.

در دو بخش پایانی کتاب، استراتژی‌های توسعه صنایع فرهنگی در ایالت ساسکاچیوان کانادا و صنایع فرهنگی لندن بررسی شده و تعاریفی از نقش فرهنگ در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت و فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی این حوزه ذکر و نیز وضع موجود اقتصادی سیاسی جمعیتی لندن و ارتباط آن با اقتصاد فرهنگی، صنایع فرهنگی لندن مورد واکاوی قرار گرفته و در آخر اشاراتی به موارد موفقی از برنامه‌ها و استراتژی‌های فرهنگی لندن شده است که همگی موثق، قابل استناد و تجربه شده با نتایج مثبت هستند.

منبع: پایگاه اینترنتی اقتصاد خلاق