برای مشاهده و دریافت پوستر بسته مطالعاتی «بایسته‌های تشکیلاتی» اینجا کلیک کنید.

 

کتاب اول:

اخلاق تشکیلاتی

در کتاب «اخلاق تشکیلاتی» جایگاه و ضرورت اخلاق در تشکیلات در دو فصل مبانی کار تشکیلاتی و اصول و روش های کار فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفته است.

حسن خلق در رفتار با مردم و زیردستان از دستورهای اکید اسلام است. برای ترویج اخلاق تشکیلاتی می‌توان گام‌های بلندی برداشت. فراتر از اخلاق انسانی که از آن می‌توان به «اخلاق الهی» تعبیر کرد، باید به گونه‌ای روابط انسانی را تعریف کرد که نشان‌دهنده‌ی فعالیت و حضور فرد مؤمن، بااخلاق، آگاه و دلسوز در همه‌ی صحنه‌ها به ویژه در فضای تشکیلاتی باشد.

این موضوع در کارهای فرهنگی نمود ویژه‌ای می‌یابد. برنامه‌های اخلاقی صحیح، به مسؤول تشکیلات کمک می کند تا عملکرد اخلاقی خود را بهتر حفظ کند. توجه به این فرآیند می‌تواند رشد و بالندگی نیروهای تشکیلاتی را در برداشته باشد.

این کتاب اثر حجت الاسلام محمد جواد نظاف یزدی می باشد که در ۶۰ صفحه در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسیده است

1
کتاب دوم:

زندگی به سبک جهادی

کتاب «زندگی به سبک جهادی» به تالیف محمد تاجیک رستمی، شرح مزجی است بر فرمایشات رهبر انقلاب در رابطه با جهاد و زندگی جهادی است که در شش فصل به باز شناسی تعریف جهاد در حوزه هایی نظیر خانواده، دانشگاه، حوزه های علمیه و… با استفاده از مجموع فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سالهای پس از انقلاب تا سال ۹۳ پرداخته است.

ضرورت شناخت دقیق و درست از این مقوله جهاد برای هر فرد و هر تشکلی لازم و ضروری است زیرا هر کاری جهاد و هر حرکتی جهادی نمی باشد.

منظور از جهاد در اسلام « فقط جنگیدن و به میدان جنگ رفتن نیست»، بلکه منظور از جهاد «این است که انسان خود را همیشه در میدان حرکت و مبارزه با مانع ها و مانع تراشها ببیند، احساس تکلیف کند، احساس تعهد کند.»

 

با مطالعه این اثر می توان دریافت کرد که وجود جهاد و فرهنگ جهادی یکی از ضروریات لا ینفک فرد و جامعه اسلامی(تشکل ها) می باشد.

 

2

 

کتاب سوم:

بایسته های کار فرهنگی در تشکل ها

کتاب « بایسته های کار فرهنگی در تشکل ها» مجموعه ای از درس گفتار های “استاد سید محمد انجوی نژاد” می باشد که در چهار فصل تنظیم و ارائه شده است. عناوین این فصل های عبارت اند از: بایسته های کار فرهنگی مطلوب،بایسته های برنامه ریزی در کار فرهنگی،بایسته های گروه هدف در کار فرهنگی و کار فرهنگی در تشکل های و آسیب شناسی آن.

رشد فرهنگی هر جامعه به انجام کار و فعالیت فرهنگی مفید و مؤثر نیاز دارد. گرچه نمی‌توان به سادگی برای تمامی فعالیت‌های فرهنگی نسخه‌ی واحدی را تجویز کرد و هر تشکل باید متناسب با اهداف خود از تکنیک‌های ویژه‌ای استفاده کند، اما رسیدن به آرمان‌های فرهنگی جز در سایه‌ی آموزش‌ها محقق نخواهد شد. در این اثر به تبیین و آموزش بایسته‌های کار فرهنگی در تشکل‌ها می پردازد.

 

3

 

کتاب چهارم

تشکل دهه پیشرفت

کتاب تشکل دهه پیشرفت: شیوه نامه حضور فکری و مطالباتی مجموعه های دانشجویی در مسایل کشور می باشد که با بررسی ضرورت های دهه عدالت و پیشرفت، به ضرورت تداوم آرمان گرایی و تعمیق حرکت های دانشجویی به عنوان پیشران جامعه تأکید کرده و به تبیین ابعاد نظری و عملی چگونگی حضور فکری و فیزیکی آن ها در مسائل عینی کشور می پردازد. کتاب علاوه بر گشودن عرصه های جدید آرمان گرایی برای دانشجویان، فعالیت دانشجویی را به مسائل عینی زندگی مردم و پیشرفت کشور گره می زند.

این اثر که در ۱۲۴ صفحه و در قطع جیبی توسط نشر معارف تهیه شده است، از مبانی تا ملاحظات عملی و ارائه الگو را نه تنها برای تشکل های دانشجویی که برای سایر مجموعه های مردمی و نخبگانی که در سطح ملی یا منطقه ای سودای نقش آفرینی در مسائل کشور را دارند، چارچوبی دقیق و عملیاتی را فراهم کرده است

4

 

کتاب پنجم:

عقل و ادب،ادامه انقلاب اسلامی در این تاریخ

کتاب « عقل و ادب،ادامه انقلاب اسلامی در این تاریخ» اثر استاد اصغر طاهرزاده قصد دارد روش و ادب حضور در تاریخ حاضر را که انقلاب اسلامی در آن حضور دارد ، بیان کند.در این رابطه سلسله نشست‌هایی به صورت سؤال و جواب با استاد طاهرزاده ترتیب داده شد که به‌‌جز قسمت اول این کتاب، بقیه‌ی قسمت‌ها همه، حاصل نشست‌های مذکور است.نویسنده سعی کرده است روشن کند برای پایداری و ریشه‌دواندن انقلاب اسلامی در این زمانه به عنوان فرهنگی که بنا است ماورای فرهنگ مدرنیته، ذهن‌ها را متوجه نحوه‌ی دیگری از زندگی نماید، باید نوعی از عقلانیت و ادبی خاص به صحنه آید که مخصوص ذات انقلاب اسلامی است.

با توجه به این نکته که در هر تاریخی، فهمی و خردی به صحنه می‌آید تا آن تاریخ ساخته شود و فهم زمانه است که تفکرِ مخصوص آن دوران را به ما می‌دهد؛ باید در نسبت بین انقلاب اسلامی و تفکر کمی تأمل کرد، همچنان‌که همه‌ی متفکران تاریخ در زمان خود از عقلِ معیّنِ زمانه خود برخاسته‌اند و از آن سخن می‌گویند؛طبیعی است که رسالت تشکیلاتی تشکل های فرهنگی در این عصر رسیدن به فهم و خرد خاص این تاریخ است.

 5