مجموعه پوسترهای حاضر بخشی از سخنان مقام معظم رهبری پیرامون کار جمعی و تشکیلاتی هستند که توسط پایگاه مضمار تهیه و منتشر شده است. در اینجا پایگاه راهبردی اقدام به بازنشر تعدادی از این پوسترها کرده است…

برای ورود به کانال تگرامی راهبردی و مضمار روی نام آن‌ها کلیک کنید.

photo_2016-12-31_15-25-42

photo-2016-12-03-19-38-06

photo-2016-12-03-19-38-31

photo-2016-12-03-19-37-21

photo-2016-12-03-19-37-59

photo_2016-12-26_14-48-44

photo_2017-01-25_11-42-55

photo_2017-01-25_11-43-19

photo_2017-01-25_11-43-25

photo-2016-12-04-23-15-50