قرآن کریم بهترین و کامل‌ترین منبع برای دریافت رهنمودها و نکات کلیدی در امور زندگی اجتماعی است. مدیریت جمعی ازجمله مواردی است که در قرآن به آن اشاره شده و نکات نابی در آن مطرح شده است که با استفاده و کاربرد آن‌ها انسان از مسیر درست خارج نخواهد شد.

این داده‌نما حاوی ده نکته‌ی مدیریتی است که از قرآن کریم استخراج شده و امید است که مدیران و سازمان‌ها از این نکات ناب و کلیدی استفاده کنند. داده‌نمای حاضر کاری از اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان آذربایجان شرقی می‌باشد که پایگاه پژوهشی تحلیلی راهبردی اقدام به بازنشر آن کرده است.

ده نکته مدیریتی در قرآن