تلویزیون می‌تواند برای کودکان آموزنده یا سرگرم‌کننده باشد. آن‌ها می‌توانند از طریق همین وسیله‌ی ارتباطی در جهان سیر کرده و با فرهنگ‌های مختلف آشنا شوند. برنامه‌هایی با محتوای تاثیرگذار می‌تواند تاثیر مثبتی بر سبک زندگی بینندگان داشته باشد. هرچند که این وسیله می‌تواند اثرات منفی هم داشته باشد. تلویزیون می‌تواند بر سلامتی رفتار و شیوه‌ی زندگی خانوادگی کودکان تاثیر بگذارد. کودکان می‌توانند نکات منفی بسیاری را از برنامه‌هایی که والدین‌شان آن‌ها را از دیدن‌شان منع کرده‌اند، یاد بگیرند.  در داده‌نمای حاضر می‌توانید چگونگی وقوع این مشکلات را مشاهده کنید…

 

27154_681