اینکه ایرانی‌ها به‌طور دقیق چند دقیقه در روز تلویزیون تماشا می‌کنند مشخص نیست اما آمار‌ها نشان می‌دهند که شهروندان ایرانی در طول شبانه‌روز چیزی حدود ۴ ساعت یا ۲۴۰ دقیقه به تماشای تلویزیون می‌پردازند. آمریکایی‌ها بیشترین آمار را دراین زمینه دارند…

 

داده‌نمای زیر را مشاهده کنید!

 

1464200524_tv