کتاب “خبر” نوشته دکتر یونس شکرخواه است که نسخه دیجیتال آن به چاپ رسیده و مورد استقبال گسترده دانشگاهیان و خبرنگاران مطبوعات قرار گرفته است.

 در این کتاب سبک خبرنویسی، ارزش و عناصر آن، تیترها و لیدها و هر آنچه که مربوط به خبر است مورد بررسی قرار گرفته است.

“شکرخواه” معتقد است که عناصر یاد شده باید طوری باشد که هیچگونه پاسخ منفی از جانب مخاطب وارد نشده و خدشه‌ای در اعتماد عمومی نسبت به رسانه‌ها ایجاد نکند، همچنین رعایت اصول سرعت و مداومت در تماس با حوزه‌های خبری از دیگر اصولی است که در این کتاب به آن اشاره شده است.

نسخه دیجیتالی این کتاب را می توانید دراینجا دریافت کنید.

کتاب خبر – یونس شکرخواه