مجموعه کتاب های «سواد رسانه ای» با رویکردی کاربردی، کارگاهی، ساده و همه فهم، به روز و کاملاً آموزشی سعی می کند تا چارچوبی باشد برای آموزش الفبای سواد رسانه ای برای جوانان، دانش آموزان و سایر علاقه مندان. این مجموعه شامل یک کتاب عمومی و ۱۱ کتاب اختصاصی برای رسانه ها و ابزار های رسانه ای گوناگون است. این ۱۲ کتاب عبارتند از: سواد رسانه ای، تبلیغات، بازی های رایانه ای، رادیو، شبکه های اجتماعی، موبایل، خبرگزاری ها، مطبوعات، سینما، تلویزیون، عکس و اینترنت.

19708_600_800

جلد پنجم این مجموعه، مفاهیم زیر را توضیح می دهد:
«شبکه اجتماعی چیست؟»، «انواع شبکه های اجتماعی»، «کارکردها و پیامدهای شبکه های اجتماعی»، «مخاطب در شبکه های اجتماعی»، «زندگی برای شبکه های اجتماعی»، «قوانین شبکه های اجتماعی، امنیت و حریم خصوصی» و «عضویت، امکانات و فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی».