این کتاب مجموعه‌ای از ۱۵ یادداشت است که به تحلیل رفتار ایرانیان در مواجهه با فضای مجازی می‌پردازد. دکتر مسعود کوثری، استاد گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران، در مقدمه کتاب می‌نویسد :

6321

«این نوشته‌ها با زبانی ساده و غیر فنی نوشته شده و برای خواندن در همه جا (از اتوبوس گرفته تا مترو) مناسب است. همچنین هدف از انتشار این کوته نوشته‌ها خوانده شدن نوشته‌ها و گفته‌ها در میان اعضای خانواده و بحث بر سر درستی و نادرستی آنها است. اگر چنین اتفاقی بیفتد و شما درباره درستی یا نادرستی یکی از این نوشته‌ها و گفته‌ها با فرد دیگری از دوستان، همکاران، یا اعضای خانواده خود به گفت و گو بپردازید، مقصود حاصل شده است.»

ادبیات اینترنتی، حریم خصوصی، وسوسه لایک خوردن و لایک زدن، آسیب شناسی شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه، تحلیل شبکه فارسی‌وان، بازی‌های رایانه‌ای دینی و رفتارشناسی ایرانیان در فضای مجازی برخی از موضوعات این مجموعه هستند.

کوته‌نوشته‌های وایبری در ۱۳۱ صفحه با قیمت ۸۰۰۰ تومان توسط انتشارات تیسا منتشر شده است.