کتاب امنیت در فضای مجازی

مولف: سخنرانی دکتر مهدی منتظرقائم

انتشارات : پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به منظور دستیابی به اهداف و وظایف خود اقدام به برگزاری نشست هایی با موضوع های گوناگون در حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات می کند تا از این رهگدر فضای گفتگو و تبادل نظر میان نخبگان فرهنگی کشور، نقد و بررسی مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه را فراهم سازد.

کتاب پیش رو نتیجه دو نشست با موضوع “امنیت در فضای مجازی” با حضور دکتر مهدی منتظرقائم، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که در تاریخ ۲۶ بهمن و ۱۷ اسفند ۱۳۸۹، گروه مطالعات رسانه پژوهشکده هنر و رسانه پژوهشگاه برگزار کرده است.

 

IMAGE634750966116072812