زمان تقریبی مطالعه خلاصه: پنج دقیقه

 

سیاست‌گذاری اجتماعی باید در برابر تعارضات جامعه انسانی، تغییرات شگفت انگیز آن و نیازها و تجارب فردی، پاسخگو باشد. بخشی ضروری از کار سیاست‌گذاری اجتماعی، شناخت مسائل جامعه انسانی است. البته این به این معنی نیست که کار سیاست‌گذاری اجتماعی درمان یا اصلاح این مسائل است./ ادامه در متن خلاصه

 

دریافت خلاصه کتاب

 

تصویر متن