سایت دبیرخانه شورای عالی فرهنگی متعلق به آستان قدس رضوی از اوایل سال ۱۳۹۴ بر روی پرونده‌ای با نام “مسأله شناسی در فرایند مدیریت فرهنگی” فعالیت می کند.

 

در مقدمه این پرونده می‌خوانید: “در این پرونده بنا داریم مسئله شناسی در موضوع فعالیت ها و اقدامات فرهنگی را مورد بحث و نقد قرار دهیم و خواننده را با این واقعیت مواجه کنیم که شناسایی دقیق مسائل تا چه حد می تواند بهره وری یک اقدام را افزایش دهد. مسئله شناسی در تمامی فعالیت ها و رشته های علمی به حدی اهمیت دارد که امروزه تمثیل “تشخیص دقیق مسأله نیمی از درمان است” را می توان در مورد تمام رشته های علمی و حوزه های مدیریتی به کار برد. خود “مسئله شناسی” هم مانند هر امر دیگری، زمانی که موضوع بحث قرار می گیرد، جنبه ها و ابعاد مختلفی می یابد و می توان نقطه نظرهای مختلفی نسبت به آن داشت.”

 

◊ وضعیت سنجی زیر تا تاریخ نه بهمن ۱۳۹۴ انجام شده است و به شرح زیر است:

 

• همه مطالب، نشر اختصاصی شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی است که البته برخی از آن ها در نشریه همگام آن شورا به چاپ رسیده بوده و سپس در سایت منتشر شده اند و مطلب بازنشر وجود نداشته است.

 

• موضوعات بررسی شده در این پرونده (تا تاریخ پایان وضعیت سنجی):

  1. ۱_ چیستی مساله شناسی و ابعاد آن (تشخیص مساله، کیستی مساله شناس و…): ۲۰ درصد
  2. ۲_ روش شناسی مساله شناسی: ۲۰ درصد
  3. ۳_ نیازسنجی: ۶٫۶ درصد
  4. ۴_ اولویت یابی: ۱۰ درصد
  5. ۵_ آسیب های مساله شناسی: ۱۳٫۳ درصد
  6. ۶_ حوزه‌ها و مسائل پرداخته شده: ۳۰٫۱ درصد

            الف) خانواده: ۱۰ درصد

            ب) تعلیم و تربیت مساله محور: ۶٫۶ درصد

            ج) توسعه مسئله محور در علوم: ۶٫۶ درصد

            د) شهرداری: ۶٫۶ درصد

http://bayanbox.ir/view/2189418135499991501/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C.png

 

• قالب های ارائه محتوا:

  1. ۱_ مصاحبه: ۳۸٫۴۶ درصد
  2. ۲_ یادداشت: ۶۱٫۵۴ درصد

http://bayanbox.ir/view/7256791798876895743/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C.png

 

• این پرونده مستمر و پویا بوده و تاکنون مطالبی با عناوین زیر را منتشر ساخته است:

تکامل ایده مسئله­ یابی شبکه­ ای / جان ان. وارفیلد و جرج اچ. پرینو

سید مهدی موسوی
محمدصادق طلوع برکاتی
سیّد مرتضی حسینی
نعمت ‌الله فاضلی
محمدحسین چشمه نور
محمدصادق طلوع برکاتی