غلامرضا امیرخانی معاون کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه این سازمان برای افزایش منابع موجود در مخازن آن، گفت: صِرف افزایش کمی تعداد منابع، هدف ما نیست و مهمتر از آن افزایش کیفیت آثاری است که در اختیار پژوهشگران قرار می‌گیرد. اگرچه در کنار افزایش کیفی، سیاست افزایش کمی تعداد منابع را هم دنبال می‌کنیم.

معاون کتابخانه ملی افزد: همین الان در کشورهای آسیای میانه، از نظر اسمی تعداد کتاب‌ها در خیلی از کتابخانه‌های ملی آنها از کتابخانه ملی ایران بیشتر است اما این لزوماً به معنی این نیست که کیفیت این منابع از آثار ما بهتر باشد.

امیرخانی ادامه داد: ما در کتابخانه ملی، منهای بحث واسپاری که در آن همه کتاب‌ها را جمع‌آوری می‌کنیم، کتاب‌های خارجی را چه مکتوب و چه دیجیتال، پس از شناسایی، با تاکید بیشتر بر منابع ایرانشناسی و اسلام‌شناسی تهیه می‌کنیم و در مخازن مربوطه قرار می‌دهیم.

وی همچنین از پایان رف‌خوانی منابع بخش نسخ خطی و نیز نشریات سازمان اسناد و کتابخانه ملی خبر داد و گفت: رف‌خوانی منابع بخش چاپی هم در حال انجام است و به زودی به اتمام می‌رسد و در حال حاضر اطلاعات ما نسبت به مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دقیق‌تر است.

به گفته معاون کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تعداد منابع کتابی این سازمان بالغ بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار جلد و تعداد نسخ خطی آن هم بالغ بر ۳۷ هزار نسخه است.