به گزارش خبرنگار فرهنگی «نسیم آنلاین»،«اسرای فاتح» نام اولین کتابی است که به شکلی محوری به مبانی جنگ نرم آزادگان در دوران اسارت در زندان‌های رژیم بعث می‌پردازد و مشتمل بر خاطرات ابوالفضل کریمشاهی می‌باشد.
در این کتاب که مشتمل بر خاطرات ابوالفضل کریمشاهی یکی از آزادگان جنگ تحمیلی است، اسرا به عنوان افسران جنگ نرم در دوران اسارت معرفی شده‌اند که توانستند در دوران سخت اسارت با رعایت برخی اصول، جبهه‌ای دیگر را علیه دشمن، آنهم در شرایط اسارت رقم بزنند.

کریمشاهی در این کتاب از نقش و هدایت آقای ابوترابی به عنوان رهبر اسرا صحبت می‌کند و تأثیر اقدامات و رهبری ایشان را در برهه‌های مختلف دوران اسارت بیان می‌کند.

تکلیف محوری، دستاویزی به مبانی الهی، مقاومت، ایستادگی بر اصول و آرمانگرایی از نمونه‌های اصول و تاکتیک‌های عملیات روانی اسرا در دوران اسارت است که در این کتاب با ذکر مصادیقی از زبان ابوالفضل کریمشاهی مطرح می‌شود.