سخنرانی دکتر حسن بنیانیان در نشست روز یکشنبه ششم دی ماه دفتر فرهنگ و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام با موضوع نقش فرهنگ در اجرای اقتصاد مقاومتی

 

 

قسمت اول:

حجم: ۲۶ مگ|زمان: ۵۷ دقیقه

 

قسمت دوم:

حجم: ۱۹٫۵ مگ|زمان: ۴۳ دقیقه

 

 

بخشی از مباحث مطرح شده در نشست: (برای بزرگ شدن تصاویر، روی آن ها کلیک کنید.)

*سیاست های راهبردی برای ایجادتحولات لازم فرهنگی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی

 

*تاثیرات متقابل فرهنگ واقتصاد، همراه سازی هر نوع سیاست گذاری اقتصادی را با سیات گذاری فرهنگی الزامی می کند.

 

*در کام اول :شناسایی ابعاد داده وستاده اقتصاد با فرهنگ یک جامعه

در کام دوم:پذیرش اهمیت اصلاح فرهنگ در نگاه سیاستگزاران برای حل ریشه ای معضلات اقتصادی

 

*تعریف فرهنگ و نگاه به فرهنگ در تمدن اسلامی

 

*اهمیت تعامل این بحث در کشور های توسعه یافته و تاثیر آن در کشور های در حال توسعه

 

*اهمیت تعاملات فرهنگ و اقتصاد در کشور های در حال توسعه

 

*بسیاری از نظریه پردازان توسعه اقتصادی نقطه شروع تحولات اساسی برای رشد بلند مدت اقتصادی را در مدیریت اصلاحات فرهنگی جامعه می بینند.

 

*بستر فرهنگی برای تحقق عوامل پشتیبانی کننده از پویایی یک نظام اقتصادی

 

 

 

*اهمیت تعاملات فرهنگ واقتصاد برای ایران امروز

 

*آسیب های فرهنگ اقتصادی موجود

 

*اهمیت تعاملات فرهنگ واقتصاد برای انقلاب اسلامی وشکل گیری تمدن اسلامی

 

*استفاده از انرژی انقلاب برای اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه بویژه فرهنگ افراد متدین تر ووفادار تر به اسلام وانقلاب

 

*خلاصه پیشنهاد عملی