همشهری آنلاین: فراخوان ارسال نسخه کامل مقالات به همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار تا ۱۵ دی‌ماه تمدیدشد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، متن فراخوان شماره ۴ این همایش که از طرف دبیرخانه همایش صادر شده به شرح زیر است:

با توجه به اتمام مهلت تعیین شده برای ارسال نسخه کامل مقالات، مدت مذکور تا ۱۵ دی‌ماه تمدید می‌شود.

با توجه به زمان برگزاری همایش در روزهای ۲۳ و ۲۴ دی‌ماه امکان تمدید مجدد مهلت ارسال نسخه کامل مقالات مقدور نخواهد بود.

از کلیه محققین محترم که چکیده مقالات آن‌ها برای ارائه نسخه کامل مورد پذیرش قرار گرفته است تقاضا می‌شود در زمان باقیمانده نسبت به ارسال نسخه کامل مقالات خود اقدام کنند.

همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار با هدف بررسی راهکارهای توسعه و تعامل بین متولیان میراث فرهنگی و توسعه پایدار به ویژه آمایش سرزمین توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در روزهای ۲۳ و ۲۴ دی‌ماه برگزار می‌شود.

محورهای این همایش که در نوع خود برای نخستین بار در کشور برگزار می‌شود، میراث فرهنگی و توسعه پایدار و آمایش زمین، میراث فرهنگی، توسعه پایدار و مدیریت آب، میراث فرهنگی، توسعه پایدار و صلح و وفاق ملی، میراث فرهنگی، توسعه پایدار و گردشگری و میراث فرهنگی، توسعه پایدار و هویت است.