9

گروه پژوهشی سواد رسانه‌ای

آدرس اینترنتی: savadresaneh.com

ســـال ۱۳۸۳ ، زمانی که هنوز فضای رسانه‌ای جهان رخدادهای شگفت‌انگیـز و تغییـرآفرین اخیر را تجربه نکرده بود، دغدغه شناخت مسأله اولویت‌دار فـرهنگی روز، جمع حاضررا به سمت سه موضوع اصلی و اولـویت دار«ســــــــــواد رسانه‌ای»، «فضـــــــــای مجـــازی» و «تولیــــــــد محـــــتوا» سوق داد.

این گروه پژوهشی در یک تفاهم نانوشته، به عنوان یکی از تخصصی ترین مراجع موجود، نقش هدایت و راهبری عرصه های مذکور را در بسیاری از مجموعه های فعال کشورعهده دار است. از جمله این دستاوردها برگزاری بیش از ٢۶٠ دوره کارگاه آموزشی «سواد رسانه‌ای» در بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز معتبر علمی کشور، گزینش به عنوان برترین محتوای آموزشی در دوره‌های متعدد تربیت مـدیران و فعالان فرهنگی و تولید محصولات چند رسانه‌ای مرتبط، می باشد. تولید مجموعه نرم افزارهای هوشمند تعاملی در زمینه ارائه آموزش های مرتبط با مهارت های سواد رسانه‌ای، سواد دیجیتال، مهارت های زندگی در قرن ٢۱ و نیز برگزاری” اولین کنفرانس بین المللی سواد رسانه‌ای در ایران” و ایجاد دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های سواد رسانه‌ای برای برنامه‌ریزی و برگزاری کنفرانس‌های آینده، از جمله فعالیت‌های اخیر گروه پژوهشی سواد رسانه‌ای بوده است.

ماموریت‌هایی که این گروه پژوهشی در نظر دارند به شرح زیر است:

۱-      پایه گذاری سازمان دانش بنیان با هدف رصد و بازشناسی مسائل اولویت دار در حیطه فعـالیت های فرهنگی

۲-      الگو سازی در حوزه مهندسی فرهنگی به واسطه باز تعریف و پردازش مسائل

۳-      ایجاد و استقرار نظام کیفی تولید محتوا با هـدف ارائه راهکار به روز، کاربردی و مخاطب پسند

۴-      خلق ایده و کار آفرینی پیشرودرعرصه صنعت فـرهنگی

۵-      مرجع جامع آموزش سواد رسانه‌ای در سطح ملی

همچنین به عنوان اهداف این گروه پژوهشی آمده است:

۱-           ایجاد و راه اندازی بزرگترین و محبوب ترین شبکه اجتماعی کشور

۲-           راه اندازی بزرگترین شبکه آموزش مجازی کشور در قالب ویدیو نرم افزارهای آموزشی

تولید نسل جدید نرم افزارهای آموزشی مبتنی بر تلفن همراه