6

نویسنده: پاتر، دبلیو جیمز

مترجمان: امیر یزدیان، منا نادعلی و پیام آزادی

انتشارات: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

این کتاب در هفت بخش: مقدمه، مخاطبان، اثرات، صنایع، محتوا، رویارویی با مسائل و سکوی پرش آمده است. در این کتاب در فصل‌های مختلف خود به موضوعاتی همچون چگونگی ارتقاء سواد رسانه‌ای، ضرورت بسط سواد رسانه‌ای، تفسیر و بیان دیدگاه سواد رسانه‌ای، بررسی کودکان به عنوان مخاطبانی خاص برای رسانه‌ها، اثرات رسانه‌ای و فرایند تاثیرگذاری رسانه‌ای و… پرداخته شده است.

در ادامه فصل‌ها به خوانند کمک می‌کند تا با نگاهی تاریخی به صنایع رسانه‌ای نگریسته و با استفاده از ساختاری مبتنی بر جریان زندگی نشان دهد که در پشت پرده اختراع و بسط صنایع رسانه‌ای چه می گذرد؟!

«بازشناسی جمعی با رویکرد رسانه‌ای» تلاش دارد در بخش هایی از کتاب با تمرکز بر محتوای رسانه‌ای ایده محتوا را معرفی کرده و ویژگی هی اصلی تمام مطاب رسانه‌ای را بیان کند.

در فصل های پایانی کتاب به راهبردهای شخصی در جهت ارتقای سطح سواد رسانه‌ای اشاره شده و راهبردهایی را مطرح می‌کند تا افراد به ارتقای سطح سواد رسانه‌ای سایرین کمک کنند. همچنین این کتاب با ارائه دستورالعمل‌ها و تمرین‌های عملی و ارائه راهنمایی‌های لازم سعی دارد به مخاطب کمک کند تا به سطح بالاتری از سواد رسانه‌ای دست یابند.

یکی از اهداف این کتاب این است که به شما نشان دهد فعالیت‌های در سطوح بالای سواد رسانه‌ای و متعاقبا کسب قدرت بیشتر در استفاده از رسانه‌ها و در جهت تحقق اهداف خود و نه اجازه دادن به رسانه‌ها برای سوء استفاده از شما به منظور رسیدن به اهدافشان به چه معناست.

رویکرد این کتاب آن است که در بررسی رسانه‌های جمعی آنها را کاملا بد ندانسته و معتقد است اثرات مثبت زیادی دارند و این جمله به این معنا نیست که تمامی تاثیر رسانه‌ها خوب است و هرگز مستحق نقد نیستند.

بنا بر گفته نویسند این کتاب تنها مقدمه است، اما این مقدمه به شما دید بسیار شفاف‌تر می دهد تا مرز میان دنیای واقعی و دنیای ساخته شده به دست رسانه‌ها را تشخیص داده و نقشه‌ای برای برداشتن گام‌های هرچه بهتر و صحیح تر در دنیای رسانه‌ای ارائه دهد.