درقرن اخیر از سواد رسانه ای ، به عنوان سواد جدید یاد می شود. همچنین با افزایش دسترسی به رسانه های تعاملی، آسیب های اجتماعی جدیدی در جامعه بروزکرده است که میزان سواد رسانه ای کاربران، در آن نقش دارد. مهمترین مساله تحقیق این است که : میزان سواد رسانه ای جوانان درچه سطحی است و ارتباط بین سواد رسانه ای و آسیب های اجتماعی نوپدید فضای مجازی چگونه است؟

این پژوهش در نتایج اولیه خود موثرترین راه برای کاهش آسیب های اجتماعی نوپدید ناشی از فضای مجازی و رسانه ها، علاوه بر تصویب قوانین،کسب آموزش های تخصصی و امنیتی استفاده از اینترنت و در مجموع، ارتقای سطح سوادرسانه ای دانسته است.

خلاصه راهبردی مقاله  ارتقای سواد رسانه ای زمینه کاهش آسیب های اجتماعی نوپدید فضای مجازی نوشته عباس تقی‌زداه در ادامه انتشار پرونده درآمدی بر سیاست گذاری فضای مجازی منتشر می شود.

دریافت فایل پی دی اف خلاصه مقاله

دریافت فایل ورد خلاصه مقاله

 

siasat-majazi-pic

savad-pic