یکی از صفات و مشخصات خانواده ایرانی در گذشته، توجه فراوان به مقوله فرزندآوری بوده است. اهمیت تعداد فرزندان به اندازه‌ای بود که بسیاری، علت تشکیل خانواده را فرزندآوری زیاد می‌دانسته‌اند، به گونه‌ای که داشتن یک فرزند با خانواده بدون فرزند در فرهنگ ایرانی عموماً مورد سوال بوده است. در شرایط کنونی جامعه ایرانی، کاهش سطح زاد و ولد، علاوه بر تأثیرات منفی که بر میزان رشد جمعیت داشته، بر ترکیب و ساختار جمعیت نیز تأثیر خواهد گذاشت.

در بررسی های این پژوهش نتایجی به دست آمده که متن و نتایج آن را در این خلاصه راهبردی ملاحظه می کنید.

pic-m-002-001

pic-m-002-002

خلاصه راهبردی مقاله بررسی جایگاه و نگرش به فرزندآوری در خانواده‌های جوان شهر قزوین که توسط سیده فاطمه موسوی و مهدیه سادات قافله باشی نگارش شده است را در پایگاه راهبردی مطالعه نمایید:

insta-007-jos-02

 دریافت خلاصه مقاله به صورت ورد
دریافت خلاصه مقاله به صورت پی دی اف