نقش مادری و حتی نفس مادر شدن که از آغاز حیات انسان همواره امری مقدس بوده است، در پایان هزاره دوم با تحولات بی‌سابقه فکری و اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی و ورود انسان به دنیایی جدید، به تدریج دستخوش آسیب‌هایی عمده شد. در مجموع تبعات زندگی ماشینی از سویی، و نیز نگرش‌های القاء شده فمینیستی، از سوی دیگر نظام خانواده و مادری را چنان متزلزل نمود که کمترین بازخورد آن بحران هویت، افزایش بزهکاری و … بود. مقاله حاضر با رویکرد «جامعه شناسی تغییرات» در پی آن است که تغییرات بنیان مادری را که شامل دو کارکرد عمده یعنی تولیدمثل و پرورش فرزندان است، را در جهان غرب و در جامعه ایران امروز بررسی کند.

pic-m-001-001

pic-m-001-002

خلاصه مقاله بررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی که توسط مونس سیاح و اکرم حسینی مجرد انجام شده جهت استفاده علاقه مندان بر روی پایگاه راهبردی منتشر می شود.

دریافت خلاصه مقاله به صورت ورد

دریافت خلاصه مقاله به صورت پی دی اف