داده نمای درآمدی بر پیوست فرهنگی نگاهی جامع به ابعاد مسئله پیوست فرهنگی است. ضرورت، جایگاه، هدف، مصادیق، نگاه مدیران و … در این داده نما بررسی شده است.

انتشار داده نماهای تخصصی حوزه های مختلف علوم انسانی و مسائل مرتبط با آن توسط  پایگاه پژوهشی تحلیلی راهبردی  جهت انتقال و فهم بهتر مفاهیم علوم انسانی صورت میگیرد.

جهت دریافت و مشاهده داده نما بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

peyvast